Search
en-USsl-SI
Menu
Search

 

KRASen - Okoljske spremembe in kraški vodni viri: vplivi, ranljivost in prilagoditve rabe prostora

Finančni vir: Javna Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Šifra: J6-8266

Trajanje: 1.5.2017 - 30.4.2020

 

 

 

 

Opis projekta

Spremembe okoljskih razmer, nastale zaradi naravnih dejavnikov in zaradi posrednega ali neposrednega človekovega delovanja, močno vplivajo na kroženje vode. Vse bolj dolgotrajne učinke z zmanjševanjem vodnih zalog in kratkotrajne učinke z vedno bolj pogostim pojavljanjem ekstremnih dogodkov (poplave, suše) v prihodnje napovedujejo tudi dolgoročno merjeni meteorološki in hidrološki podatki ter simulacije. Zaradi posebnosti pretakanja podzemnih voda in velike dinamičnosti hidroloških procesov so vodonosniki s kraško poroznostjo še posebej ranljivi na učinke različnih okoljskih sprememb. Okoljske spremembe hkrati z grožnjo predstavljajo izziv predvsem za ustrezen prostorski razvoj območij bogatih s krasom. Zato je namen projekta proučiti vplive okoljskih sprememb na kraške vodonosnike, oceniti njihovo ranljivost ter pripraviti predloge za primerno prilagajanje rabe prostora tem spremembam in upravljanje s kraškimi vodnimi viri. Ključni cilj projekta je razviti inovativni koncept za okoljskim spremembam prilagojeno načrtovanje prostora in upravljanje s kraškimi vodnimi viri.

 

 

 

 

 

Vsebina in program dela

 

DS 1: Vodenje in koordinacija projekta (UIRS)
A 1.1: Upravljanje projekta in poročanje
A 1.2: Komunikacija med partnerji
DS 2: Oblikovanje podatkovne baze znanja
A 2.1: Izbor reprezentativnih izvirov za podrobne raziskave in napovedi
A 2.2: Izdelava baze podatkov o predhodnih hidrogeoloških in krasoslovnih raziskavah
A 2.3: Pregled stanja rabe prostora, uporabe in varovanja vodnih virov
DS 3: Količinsko ovrednotenje izbranih kraških vodnih virov
A 3.1: Analiza trendov karakterističnih pretokov in napovedi
A 3.2: Primerjava s trendi padavin, evapotranspiracije in temperature zraka
A 3.3: Primerjava s spremembo rabe tal v zaledjih
DS 4: Kakovostno ovrednotenje izbranih kraških vodnih virov
A 4.1: Analiza trendov kakovosti izbranih kraških vodnih virov
A 4.2: Podrobno spremljanje kakovosti vode v času ekstremnih hidroloških dogodkov
A 4.3: Simulacija onesnaženja v času ekstremnih dogodkov s pomočjo umetnega sledenja
DS 5: Vplivi okoljskih sprememb na kraške vodne vire in ekosisteme ter učinki na prostor
A 5.1: Ovrednotenje vplivov okoljskih sprememb na kraške vodne vire in ekosisteme
A 5.2: Ocena ranljivosti prostora in izbranih gospodarskih sektorjev
DS 6: Koncept prilagajanja prostorskega načrtovanja okoljskim spremembam
A 6.1: Vloga kraških vodonosnikov pri dušenju poplav in vzdrževanju baznega toka
A 6.2: Posledice ekstremnih hidroloških dogodkov za vodonosnik, habitat in prostor
A 6.3: Izdelava koncepta prilagajanja prostorskega načrtovanja okoljskim spremembam

 

DS/A 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
DS 1 Vodenje in koordinacija projekta (UIRS)
A 1.1                        
A 1.2                        
DS 2 Oblikovanje podatkovne baze znanja
A 2.1                        
A 2.2                        
A 2.3                        
DS 3 Količinsko ovrednotenje izbranih kraških vodnih virov
A 3.1                        
A 3.2                        
A 3.3                        
DS 4 Kakovostno ovrednotenje izbranih kraških vodnih virov
A 4.1                        
A 4.2                        
A 4.3                        

DS 5

Vplivi okoljskih sprememb na kraške vodne vire in ekosisteme ter učinki na prostor
A 5.1                        
A 5.2                        
DS 6 Koncept prilagajanja prostorskega načrtovanja okoljskim spremembam
A 6.1                        
A 6.2                        
A 6.3                        
DS 7  
A 7.1                        
A 7.2                        

 

 

 


Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
T: 01/420 13 10
www.uirs.si


ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa
Titov trg 2
6230 Postojna
T: 05/ 700 19 00
izrk.zrc-sazu.si


Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5
6000 Koper
T: 05/ 66 37 740
www.fhs.upr.si


Eurofins ERICo d.o.o.
Koroška 58
3320 Velenje
T: 03/ 898 19 30
www.erico.si

Copyright 2021 by UIRS Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top